Informace zákonným zástupcům žáků základní školy

Vážení rodiče,

informuji vás, že dle sdělení z MŠMT je od 18. 11. 2020 povolena v základních školách osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Je umožněn provoz školní družiny.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Zařízení školního stravování je v provozu, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

V Těškovicích 12. 11. 2020                                                                                 

Mgr. S. Jarošová

12.11.2020