„ŠKOLNÍ ZAHRADA VŠEMI SMYSLY“

Na základě podané žádosti prostřednictvím Místní akční skupiny Opavsko, z. s. a rozhodnutím řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj byla naší organizaci, ZŠ a MŠ Těškovice, poskytnuta dotace na projekt „ŠKOLNÍ ZAHRADA VŠEMI SMYSLY“ a to ve výši 744 375 Kč.- vč. DPH.