Skotančení s Verčou v MŠ

V současné době se všichni nacházíme v situaci, které se musíme přizpůsobit a vyrovnat se s ní. Chod mateřské školy zůstal beze změny a proto se snažíme dětem zpestřit vzdělávací program různými hudebními a divadelními aktivitami. Zejména je našim cílem, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a nedoléhala na ně nepříznivá atmosféra, která je všude kolem nás.

Dnes 10. 11. 2020 se v mateřské škole uskutečnil hudebně pohybový program Skotančení s Verčou, kdy se děti zpěvem, tancem a hravou formou seznámily s charakteristickými znaky podzimu, s typickou proměnlivostí počasí a také se změnami v přírodě. Program se dětem velice líbil a všechny se se zájmem do aktivit zapojily. Děti si pořádně zatancovaly a protáhly svá tělíčka. Na závěr zazněl dlouhý potlesk, který byl znamením, že děti program velmi zaujal a těší se na další zajímavá vystoupení.

10.11.2020