Distanční výuka

Vážení zákonní zástupci žáků základní školy!

Od 14. 10. 2020, kdy došlo opět k plošnému uzavření základních škol, se prezenční výuka žáků změnila na distanční výuku. Naše škola zřídila pro jednotné vzdělávání všech žáků od 1. – 5. ročníku výukovou komunikační platformu Google Classroom.

Sdělujeme, že si hluboce vážíme veškeré práce, kterou se svými dětmi vykonáváte v souvislosti s jejich vzděláváním. Ráda bych vás nyní požádala o pomoc a to vyplněním krátkého dotazníku, jehož výsledky nám poskytnou zpětnou vazbu, která bude sloužit ku prospěchu nás všech, kteří se na vzdělávacím procesu podílíme.

Vyplnění dotazníku bude probíhat online přes Google Formulář. Odkaz naleznete na konci této zprávy. Prosíme o jeho vyplnění do pátku 13. 11. 2020. Pokud budete mít problém s online vyplněním, napište prosím zprávu paní učitelce Mgr. S. Karešové, která Vám dotazník pošle k vyplnění e-mailem.

V závěru vám všem přejeme mnoho duševních sil, pevné zdraví, trpělivosti a optimismu.

Dotazník – https://forms.gle/STueunUfo4jvRF7bA

V Těškovicích 10. 11. 2020                                                

Za pedagogický tým Mgr. S. Jarošová

10.11.2020