S Podzimníčky u čaje a svíčky

V úterý 13. října se v základní škole uskutečnila EVVO projektová výuka, která propojila výuku prvouky a přírodovědy s pracovními činnostmi. Hlavním tématem byly bylinky a jejich využití. Žáci nejprve poznávali různé druhy bylinek podle listů, květů a vůně. Z bylinek si dále uvařili čaj a při ochutnávce poznávali, z které bylinky byl čaj uvařen. V rámci předmětu pracovní činnosti žáci nejprve výtvarně navrhli a pak podle návrhu vymodelovali svého skřítka Podzimníčka.

15.10.2020