Informace zákonným zástupcům žáků základní školy

Vážení rodiče, sdělujeme vám nové informace:

  1. Vláda omezuje s účinností od 14. 10. 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
  2. Od středy 14. 10. 2020 bude probíhat distanční vzdělávání i pro 1. stupeň základních škol.
  3. Žáci by se měli vrátit k prezenčnímu vzdělávání v pondělí 2. 11. 2020.
  4. Od 14. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině.
  5. Mateřské školy nadále zůstávají v provozu.
  6. Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve všech základních školách. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.
  7. Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem – školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
  8. Z důvodu organizačních není možné 14.10. obědy žákům zš zajistit, ale od následujícího dne, tj.15.10. obědy žákům zajištěny budou a to do 23. 10. Rodiče, kteří zájem o stravování svého dítěte, musí do středy 14.10. do 13,00 nahlásit obědy ve ŠJ. Jídlo si žáci budou vyzvedávat ve 12,30 v chodbě u vchodu do ŠJ, žáci musí dbát hyg. zásad, nosit roušky, stát ve vzdálenosti 2m. Je třeba mít 2 jídlonosiče, podepsané jménem žáka a třídou, je nutné nejpozději nosiče přinést ve čtvrtek v 8h ráno, žák musí zazvonit zvonkem na kuchyň. Kdo nebude na obědy během dist. vzdělávání  řádně přihlášen, bude automaticky do konce října odhlášen.

V Těškovicích 13. 10. 2020                                                       Mgr. S. Jarošová

13.10.2020