Sdělení zákonným zástupcům žáků základní školy

Vážení rodiče, sdělujeme vám nové informace:

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. dle krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  1. zákaz všech volnočasových činností zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích pro osoby 6-18 let. Nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol. Od 12. 10. 2020 nebude probíhat kroužek Atletický, Pěvecký a Přírodovědný v rámci ŠD, do odvolání
  2. zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
  3. nebude probíhat činnost klubů (cizí jazyk, čtenářský, logiky a deskových her), do odvolání
  4. nebude probíhat pedagogická intervence, do odvolání
  5. speciálně pedagogická péče nadále probíhá
  6. činnost školní družiny nadále probíhá (nesmí se zpívat)
  7. nebude probíhat výuka náboženství, do odvolání

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste bedlivě sledovali dění v naší společnosti, očekávají se dalším dnem nová opatření, resp. co platí dnes, zítra platit nemusí!

PZN: 26. 10. a 27. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny „ DNY VOLNA“.

Děkuji vám za spolupráci. Mgr. S. Jarošová

V Těškovicích 12. 10. 2020

12.10.2020