Sdělení zákonným zástupcům a veřejnosti

Od 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušky ve vnitřních společných prostorech základní školy. Ve třídě žáci roušky mít nemusí.

Od 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušky ve vnitřních společných prostorech mateřské školy (šatna a chodby). Děti roušky mít nemusí.

V Těškovicích 9. 9. 2020 Mgr. Soňa Jarošová