INFORMACE RODIČŮM – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19 (MANUÁL MŠMT)

Vážení rodiče, sdělujeme vám několik základních informací:

31.08.2020