Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky, všechny žáky školy a rodiče proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 8:00 do 9:00 v učebně 1. a 2. třídy, po té se žáci s třídními učiteli rozejdou do svých kmenových tříd. V tento den končí výuka pro všechny žáky v 9:30. Všichni žáci odcházejí domů.

27.08.2020