SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, DĚTEM MŠ A ŽÁKŮM ZŠ

Vážení,

tímto vám sdělujeme, že obec Těškovice získala dotaci na přestavbu výdejních kuchyněk, které se nachází na jednotlivých patrech v budově mateřské školy. Získaným dotacím jsme nesmírně rádi, avšak stavební úpravy budou spjaty s mnoha organizačními a bezpečnostními opatřeními.

21.08.2020