„ Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží.... “

Milé děti, vážení rodiče a zaměstnanci naší organizace! Konec školního roku 2019/2020 je tady. Zažili jsme mnoho krásného, nového, uspořádali jsme pro naše děti řadu zajímavých a vzdělávacích akcí. Nikoho z nás na počátku tohoto roku nemohlo napadnout, jak těžkým obdobím v druhém pololetí budeme všichni procházet. Nesmírně náročná, složitá doba pro život našich dětí, rodičů, pedagogických pracovníků, i školu samotnou, která přinesla mnohdy velice složité situace, nečekané stavy i zcela nová pravidla. Dovolte mi prosím vám všem upřímně poděkovat za zvládnutí všech standardních úkolů v této době, souvisejících se vzděláváním, často v nestandardních podmínkách a termínech. Vedli jste si skutečně skvěle! Přeji našim dětem nádherné prázdniny, plné tepla a sluníčka, rodičům klidné prožití zasloužené dovolené, osobní i rodinnou pohodu, kterou jistě všichni potřebujeme pro načerpání nových sil.  Nádherné léto a těším se na shledanou v novém školním roce 2020/2021.

Mgr. Soňa Jarošová

30.06.2020