Poslední den školního roku 2019/2020 v naší základní škole

Na dnešní den, 30. 6. 2020, se všechny děti určitě velmi těšily. Povídali jsme si o průběhu roku, o různých akcích, které jsme absolvovali, např. Lyžařském výcviku, Záchranářích ve škole, exkurzích, Spaní ve škole atd. Poté p. ředitelka hodnotila práci a reprezentaci naší školy v kulturní oblasti, kterou již několik let zajišťuje dětský pěvecký sbor Jasmínek. V jednotlivých třídách jsme se pak  od p. učitelky Těhanové dozvěděli  informace a výsledky jednotlivců celoročního projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Další slavnostní chvíle již patřily samotnému rozdávání vysvědčení a dárečků, které jsme dostali od školy na památku. A nyní nezbývá již nic jiného, než zvolat: „HURÁÁÁ, AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY!“

30.06.2020