Indiáni ve Skále

Předposlední školní den jsme plánovali výlet k Jamníku, ale protože předpověď slibovala místy déšť a nevlídné počasí, změnili jsme tedy program a vyrazili jsme do Skály. Děti se ráno rozdělily do pirátských tlup, vymyslely si název své lodě a válečný pokřik. Pak každá skupina obdržela část mapy, podle které jsme směřovali k ostrovu pokladů. Jakmile jsme dorazili na místo, děti plnily úkoly na stanovištích, které vedly k nalezení pokladu. Malí piráti si vyzkoušeli rýžovat valouny zlata, hledali drahé kameny, které nám vydala skála, válečně se pomalovali a nakonec si vyrobili z darů lesa truhličky, aby v nich mohli ukrýt drahé kamení. Po návratu do školy si děti ještě zahrály v tělocvičně přetahovanou a míčové hry. Poté se bohužel za vydatného deště přesunuly do školní jídelny na oběd, čímž jsme zakončili dnešní předposlední den v základní škole.

29.06.2020