Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Těškovice rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Těškovice:

20.05.2020