Informace k obnovení provozu základní školy, mateřské školy a školní jídelny v Těškovicích

Vážení rodiče, po včerejším jednání se zřizovatelem vám sdělujeme informace k obnovení provozu základní školy, mateřské školy a školní jídelny v Těškovicích a organizačních a hygienických podmínkách od 25. 5. 2020. Žádáme vás tímto o sdělení, zda se Vaše dítě předškolního nebo základního vzdělávání od výše uvedeného data zúčastní. Informaci prosím zašlete do čtvrtku 14. 5. 2020 mailem do ZŠ třídní učitelce Vašeho dítěte, do MŠ ved. učitelce K. Parmové. Ve svém vyjádření prosím také sdělte, zda vaše dítě základní školy bude mít zájem o školní stravování. Dítě v MŠ má oběd přihlášen automaticky.

Při prvním vstupu do ZŠ a MŠ tj. 25. 5. 2020 předkládá žák nebo zákonný zástupce žáka či dítěte tyty dokumenty:

a) řádně vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění COVID 19 včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

b) písemný souhlas – seznámení s Krizovými a organizačními opatřeními a hygienickými zásadami