Předběžný dotaz zákonným zástupcům dětí MŠ

Dobrý den, vážení rodiče! Srdečně vás všechny pozdravuji a obracím se na Vás s dotazem.
Všichni máme informaci ze sdělovacích prostředků, že otevření základních škol – 1. stupeň, by mělo proběhnout 25. 5. 2020 a s tím pravděpodobně bude souviset také otevření mateřských škol. Kapacita dětí v jedné třídě MŠ dle dosavadních informací by měla být 15 dětí. Ředitelé škol však nemají zatím k tomuto kroku žádné jiné informace a to ani z MŠMT. Bylo nám však sděleno, že do konce dubna MŠMT vydá Metodiku ke znovuotevření škol. Situace se mění ze dne na den, proto vás nyní prosím o vyjádření (předběžný dotaz), zda budete mít zájem, pokud se MŠ znovu otevře od 25. 5. 2020, aby Vaše dítě do mateřské školy nastoupilo. 

Odpovědi prosím zasílejte na adresu: katerina.parmova@zsteskovice.cz.

Za Vaše odpovědi a spolupráci předem velmi děkuji.

Mgr. Soňa Jarošová

22.04.2020