Informace rodičům dětí s povinným předškolním vzděláváním v MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ a blížící se doby, kdy Vaše dítě nastoupí k základnímu vzdělávání, vám budeme pravidelně vždy na počátku pracovního týdne zasílat na vaše e-mailové adresy tematické plány s aktivitami, úkoly a náměty pro domácí vzdělávání dětí předškolního věku. Věříme, že vykonávání těchto domácích příprav bude děti nejen bavit, ale rovněž dojde k všestrannému rozvoji Vašeho dítěte a to ve všech oblastech vzdělávání.Děkujeme vám za spolupráci a přejeme mnoho trpělivosti a sil v tomto náročném období. 

22.04.2020