Předběžný dotaz zákonným zástupcům žáků základní školy

Dobrý den, vážení rodiče!Srdečně vás všechny pozdravuji a obracím se na Vás s dotazem.
Všichni máme informaci ze sdělovacích prostředků, že otevření základních škol – 1. stupeň, by mělo proběhnout 25. 5. 2020. Ředitelé škol však nemají zatím k tomuto kroku žádné jiné informace a to ani z MŠMT. Bylo nám však sděleno, že do konce dubna MŠMT vydá Metodiku ke znovuotevření škol. Situace se mění ze dne na den, proto vás nyní prosím a podávám vám předběžný dotaz, zda na základě dobrovolnosti budete mít zájem, aby Vaše dítě 25. 5. 2020 do základní školy nastoupilo. Za Vaše odpovědi (zašlete prosím třídní učitelce Vašeho dítěte) a spolupráci předem velmi děkuji.

Mgr. Soňa Jarošová

20.04.2020