VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Vážení rodiče,

v příštím školním roce 2020/2021 bude výše úplaty za předškolní vzdělávání změněna a to z částky 200 Kč na 300 Kč.

Výpočet školného je stanoven dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání § 6 odstavec 2 a ten zní: „Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce“.

Jednotná částka úplaty je stanovena na období od 1.9.2020 do 31.8.2021 na 300 Kč pro všechny děti přijaté k docházce do MŠ. Bezúplatně se budou vzdělávat děti, které dosáhnou pátého roku věku.

V Těškovicích 14. 4. 2020, Mgr. Soňa Jarošová

14.04.2020