ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ vám vznikají přeplatky na školném za vzdělávání dítěte v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že nelze nyní určit, kdy bude mateřská škola opět otevřena, proto školné prosím uhraďte nadále běžným způsobem. Veškeré přeplatky, které vzniknou, vám budou v červnu vráceny na váš účet. Výše školného za březen zůstalo beze změny.

Děkujeme za pochopení.

V Těškovicích 14. 4. 2020, Mgr. Soňa Jarošová

14.04.2020