Přání k Velikonocům

Vážení rodiče, milé děti, žáci a občané,dovolte mi, abych vám svým jménem a také jménem všech zaměstnanců naší příspěvkové organizace, ZŠ a MŠ Těškovice, popřála krásné a klidné prožití Velikonoc.
Mgr. S. Jarošová, ředitelka organizace