Domácí příprava žáků ZŠ - zpětná vazba od zákonných zástupců

Vážení rodiče!V minulém týdnu jsme vás požádali o zpětnou vazbu, která se týkala domácí přípravy vašich dětí – našich žáků. Odpovědi nám zaslaly 2/3 všech rodičů, za spolupráci a pomoc velmi děkujeme.
Výsledky jsou následující: zadávané učivo v daných ročnících a předmětech a plnění úkolů žáci zvládají a jeho množství je přiměřené. Žádný z rodičů nesdělil, že by jeho dítě bylo přetěžováno, v některých případech dítě domácí přípravu zvládne samostatně, rychle a správně, někteří žáci potřebují občasnou kontrolu a pomoc. Někteří rodiče pomáhají svým dětem také se stahováním aplikací a s technickou podporou. Domácí příprava zaměstnává některé rodiče méně, některé více, některé téměř vůbec. Ve vzájemné komunikaci s pedagogickým sborem prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru či sms rodiče neshledávají žádné obtíže, právě naopak ji hodnotí velice kladně. Dle sdělení rodičů jsou pedagogové vstřícní, ochotní a mají snahu dětem vždy pomoci. Děkuji rodičům za pochvalné maily na adresu našich pedagogů, které nás velmi potěšily. Dva rodiče se vyjádřili, že by přivítali předem ve všech předmětech týdenní plány učiva, nikoliv rozprostření učiva do jednotlivých dnů, v čemž jim bylo vyhověno. Většina rodičů se shoduje v názoru, že dětem schází osobní kontakt se spolužáky, učiteli, kamarády a rovněž je výrazná absence samotného prostředí školy.Vážení rodiče, ještě jednou díky za Vaši zpětnou vazbu, všichni pedagogové hluboce oceňují Vaši pomoc při vzdělávání dětí v této těžké době. Cokoliv byste potřebovali v souvislosti se školou, kontaktujte třídní pedagogy nebo se prosím  obraťte přímo na mou osobu. Mnoho pevného zdraví, psychické odolnosti, optimistu vám všem přeje za pedagogický sbor Mgr. S. Jarošová 

V Těškovicích 6. 4. 2020                                                 

06.04.2020