Informace rodičům - registrace na portálu www.proskoly.cz

Vážení rodiče, naše škola se zaregistrovala na portálu Proškoly.cz, jenž nabízí různé druhy cvičení pro domácí výuku žáků. Portál Proškoly.cz  bude pedagogický sbor základní školy aktivně využívat od pondělí 6. dubna 2020 především v profilových předmětech jako jsou matematika, český a anglický  jazyk. Portál vypracovaný test žáka vyhodnotí a odešle výsledky zpět pedagogům. Žáci si však mohou vybírat cvičení i z ostatních oblastí, které portál nabízí a které si žáci můžou dobrovolně procvičovat.
Aktivace žáků proběhne v pátek 3 dubna, kdy obdržíte na email přístupové údaje. Po přihlášení na portál www.proskoly.cz bude žákovský účet aktivní a žáci si již mohou vyzkoušet připravená cvičení. Přístupové údaje si prosím pečlivě uložte.
V případě jakýchkoliv problémů s přístupem se obracejte na paní učitelku Mgr. Silvii Karešovou – silvie.karesova@zsteskovice.cz.
Věříme, že se tento portál stane velkým přínosem v domácím vzdělávání a ve vzájemné komunikaci mezi žákem a pedagogem.  

Mgr. Soňa Jarošová

02.04.2020