Nové informace rodičům žáků ZŠ

Vážení rodiče!
Ráda bych vás na tomto místě srdečně pozdravila jménem celého pedagogického sboru naší organizace, ZŠ a MŠ Těškovice a poděkovala vám za vaši práci, pomoc a trpělivost při domácím vzdělávání vašich dětí, našich žáků. Věřím, že společnými silami v této těžké době dokážeme ku prospěchu dětí vše co nejlépe zvládnout. Sděluji vám informace, ze kterých nemáme radost, ale daly se očekávat:
1. V letošním šk. roce se neuskuteční Plavecký kurz – sdělení z dnešního dne, Plavecká škola Opava

2. V letošním šk. roce  neproběhne Škola v přírodě, kterou pedagogický tým dlouho připravoval. Zde jsme domluveni, že můžeme uskutečnit v následujícím šk. roce, třeba ihned na podzim, pokud situace dovolí.

3. Žádáme žáky, kteří si nechali své osobní věci v šatní skříňce, např. z důvodu nemoci před uzavřením škol, aby si je vyzvedli a to ve středu 1. 4. 2020 od 10 – 11h v šatně základní školy.

Na závěr vám všem přeji mnoho sil, pevných nervů, optimistu a víry, že vše zlé jednou skončí :-). Pokud byste cokoliv potřebovali ze strany školy, obraťte se prosím na mne mailem nebo na tf. č. 777 555 385.Držte se!
S pozdravem Mgr. Soňa Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice

30.03.2020