Uzavření MŠ od 17. 3. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 (KORONAVIRU), na doporučení MŠMT, Pedagogické komory a po projednání se zřizovatelem, bude provoz v mateřské škole od úterý 17. 3. 2020 přerušen do odvolání (v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Stravné bude dětem od 17. 3. 2020 automaticky odhlášeno.

Formulář na ošetřovné si můžete vyzvednout 17. 3. 2020 v kanceláři zástupkyně ředitelky školy – budova MŠ, v době od 8:00 do 12:00 nebo na základě emailové komunikace zašleme formulář k vytištění elektronicky – katerina.parmova@zsteskovice.cz

Část A. tiskopisu vyplňuje školské zařízení
Část B. tiskopisu vyplňuje rodič
• obdržený tiskopis od školského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“),
• pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného, je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
– buďto vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
– anebo tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).
Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel  

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Sledujte webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Soňa Jarošová