Projekt Zdraví dětem - JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO

Koncem února proběhl v naší MŠ výukový program – Zdraví dětem. Příběh se nazýval Jak jel Zdravík do ZOO. Vyučovací blok trval 1 hodinu pro každou třídu zvlášť. Děti s pomocí projekce byly seznámeny se zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem a zásadami hygieny. V rámci projektu si děti zopakovaly, která zvířátka jsou býložravci, masožravci a také se dozvěděly, že člověk patří mezi všežravce. Přiřazovaly ke zvířátkům jejich mláďata a určovaly, která zvířáta žijí na souši a která ve vodě. Výuka je provázena pohybovou aktivitou, kdy děti byly rozděleny do 2 družstev a soutěžily, které družstvo dříve přenese vajíčka z jedné obruče do druhé. Také skládaly zvířátka a třídíly je podle toho, čím se živí. Nakonec vytvořily vláček, kterým navštěvovaly jednotlivá stanoviště, kde plnily úkoly. V závěru byli děti odměněni diplomem, puzzlemi a zdravým nápojem-Lipánek.

04.03.2020