Dotazníkové šetření pro zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ Těškovice

Ve dnech od 20. 1. – 24. 1. 2020 v naší organizaci proběhlo dotazníkové šetření pro zákonné zástupce žáků základní školy a zákonné zástupce dětí mateřské školy.