Environmentální výchova ve ŠD

Česká rada dětí a mládeže uděluje certifikát osvědčující účast v 8. ročníku celostátní dobrovolnické akce 72 hodin s projektem Uklidíme si les a schováváme broučky před zimou.