Adventní příběh v MŠ

Dne 10. 12. 2019 jsme prožili předvánoční pohádkové odpoledne, kdy nás navštívil pan Ivan Urbánek. Hravou formou nás seznámil s tím, co se stalo tenkrát v městě Betlémě. Děti byly do příběhu zapojeny, rázem se proměnily v pastýře, tři krále, Pannu Marii a Josefa. Společně jsme si zazpívali známé koledy, které pan Urbánek doprovázel na tyto hudební nástroje: ukulele, harmoniku a dudy. Zazněly písně Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce valaši a My tři králové.
Těšíme se na další společně prožité chvíle.

12.12.2019