KOMUNITNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PŘI ZŠ TĚŠKOVICE

Milí spoluobčané, v Těškovicích zahájilo svou činnost, iniciativou paní ředitelky příspěvkové organizace a našich občanů, nové KOMUNITNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PŘI ZŠ TĚŠKOVICE, které je určeno pro všechny občany Těškovice.
Komunitní centrum bude zaměřeno na následující oblasti – environmentální diskuzní fórum, výuku angličtiny pro začátečníky či mírně pokročilé a výuku počítačové gramotnosti pro všechny bez rozdílu věku.
Environmentální diskuzní fórum – bude vedené paní Mgr. Lenkou Žvakovou. Jednou za 14 dní (příští schůzka je plánována od 17.00 hod. na 20. 11. 2019) se ve škole v nové Environmentální učebně sejdou zájemci o novinky ze světa přírodního prostředí, ale bude se vyprávět i o nových knihách, zajímavostech z jiných zemí, o bylinkách, o zdraví, cvičení a i jiné činnosti po vzájemné dohodě co účastníky zajímá. Plánuje se i hostování zajímavých osobností z oblasti medicíny, přírodovědy či kultury. Na programu bude nabídka zajímavých filmů či prezentací o přírodě.
Výuka angličtiny pro začátečníky i mírně pokročilé bude zaměřena na: základní zvládání jazyka, domluvím se na důležitých místech (v obchodě, na hranicích, dotazy na cestu apod.) a další náplň výuky po dohodě s docházejícími občany dle jejich zvládání jazyka.
Počítačová gramotnost bude zaměřena na: základy práce na počítači a v počítačových sítích; využití internetu (elektronická pošta, sociální sítě, elektronické bankovnictví, vyhledávání informací; zabezpečení počítače, dat a zálohování.
Skupiny výuky angličtiny a počítačové gramotnosti budou zřízeny dle zájmu občanů a povede je pan Ing. Igor Žvak v podvečerních hodinách v počítačové učebně. Pokud máte zájem o účast ve výše uvedených aktivitách přijďte na schůzku 20.11.2019 od 17.00hod. do ZŠ Těškovice se informovat a nebo svůj zájem sdělte zastupitelům naší obce či napište email na adresu starosta@teskovice.cz.
Prosím o sdělení zájmu do 30.11.2019, abychom mohli zajistit organizační záležitosti.

Ing. Martin SEDLÁK, starosta obce Těškovice

11.11.2019