PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy tímto děkuje všem našim občanům, i občanům z okolních vesnic, kteří mají v naší organizaci své děti, za aktivní účast při  PODZIMNÍM SBĚRU STARÉHO PAPÍRU.Celkem se sesbíralo 3 540 kg, výtěžek z této akce bude použit na nákup odměn a drobných dárků dětem v mateřské škola a žákům v základní škole v průběhu školního roku. Děkujeme za vaši pomoc a přízeň a těšíme se na další spolupráci. Za pedagogický sbor S. Jarošová