PODĚKOVÁNÍ NAŠIM RODIČŮM A ŽÁKŮM

Tímto velice děkuji našim rodičům a žákům základní školy, kteří se zúčastnili čtvrteční odpolední brigády při zakládání nové školní zahrady. Nasadili jsme v blízkém prostranství kolem budovy základní školy spousty nádherných rudých i růžových růží, záhonových i miniaturních, které doplňují horzenzie, žlutolisté tavolníky a modré ořechoplodce. Velké poděkování patří rovněž zaměstnancům školy, kteří jasně dokázali, že svou „údernou silou“ jsou zkrátka skvělí nejen před tabulí :-)!Druhou a poslední podzimní brigádu budeme pořádat v listopadu, kdy budeme zakládat přední část školní zahrady.Ještě jednou vám všem děkuji a těším se na naši další spolupráci.

04.10.2019