Zprávičky z družinky

Naše družina je „otevřená a kamarádská“, všichni společně tvoříme s MASKOTEM MIMONĚM správný tým. Slunečné podzimní dny trávíme co nejvíce venku, ať už v lese nebo na multifunkčním hřišti, či na hřišti u školy. Děti baví vybíjená a jiné míčové hry, ale také dovídání se nových poznatků. Učíme se o bezpečnosti na silnici, povídáme si o etiketě, o integrovaném záchranném systému aj. Čteme si pohádky (momentálně o hasičích) a následně si společně povídáme, děti společně velmi rády sdělují vlastní zážitky a zkušenosti. Les je pro nás velkou inspirací ke hře, dokonce jsme našli úrodu hříbků, které nyní rostou opravdu na každém kroku. Postupně začínáme sbírat plody pro lesní zvířátka. Čeká nás výroba HOTELU PRO BROUČKY a dětmi tolik očekávaná družinová drakiáda.
Na další povídání o zážitcích naší družinky se můžete těšit v říjnu.

23.09.2019