NAŠE NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení občané!
Projekt „MODERNIZACE A REKONSTRUKCE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY TĚŠKOVICE, VČETNĚ PŘÍSTAVBY ŠATEN“  byl dovršen a od 2. 9. 2019 se naši žáci začali vzdělávat v nové budově základní školy.
Cíl byl naplněn, vše se podařilo dovést do zdárného konce a my máme novou základní školu, která bude sloužit k rozvoji vzdělanosti nejen žákům, ale rovněž našim občanům a spolkům.Dovolte mi prosím, abych na tomto místě srdečně poděkovala všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a svými vynaloženými silami tak upevnili jeden ze základních kamenů života naší vesnice.Mimořádné poděkování za obětavost, vstřícnost a ochotu patří našemu panu starostovi, Ing. M. Sedlákovi.                                                             Za tým zaměstnanců ZŠ a MŠ Těškovice Mgr. S. Jarošová, ředitelka organizace
Jaké prostory a nové vnitřní vybavení základní školy na naše děti čekaly se můžete podívat zde:

13.09.2019