Etiketa a školní řád

Ve čtvrtek 12. září se naši žáci účastnili interaktivního výchovného programu s názvem Etiketa a školní řád. Praktickým nácvikem si vyzkoušeli chování v běžných školních situacích.  Žáci si tak uvědomili zásady správného chování vůči učitelům a dospělým, k sobě samým a jak se mají správně chovat např. v jídelně, při vstupu do sborovny či ředitelny. Zjistili, kdo se musí pozdravit jako první, jak se správně omluvit nebo že chlapci otevírají dveře dívkám. V závěru hodiny si zahráli hru na pravdu a lež a určili si správce školního řádu.

13.09.2019