Slavnostní otevření základní školy

V sobotu 31. srpna se po roce žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy dočkali otevření zrekonstruované a zmodernizované budovy základní školy. Návštěvníci začali prohlídkou v tělocvičně a pokračovali do učebny 1. a 2. třídy a do nově vybudovaných šaten. V prvním patře si prohlédli zrekonstruovanou ředitelnu a učebny 3. a 4. – 5.  třídy. Pro všechny bylo překvapením nově vybudované horní patro, ve kterém se nachází počítačová učebna a učebna enviromentální výchovy. Prohlídku si nenechali ujít jak děti z mateřské školy, současní i bývalí žáci základní školy, jejich rodiče, tak další obyvatelé naší obce. Mnozí z nich si díky historickým fotografiím a dokumentům zavzpomínali na učitelský sbor a na léta prožitá v této budově.

02.09.2019