Rozloučení se školním rokem 2018/2019

Ve čtvrtek 27. června proběhlo v kulturním domě v Těškovicích slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/19, kterého se zúčastnili žáci, jejich rodiče a další návštěvníci. Na úvod vystoupily děti z DPS Jasmínek se svým programem, následně byli paní ředitelkou Mgr. Soňou Jarošovou ohodnoceni žáci, kteří nás úspěšně reprezentovali v Atletickém pětiboji a v DPS Jasmínek. Všichni žáci obdrželi pochvalný list a sladkou odměnu. Na závěr paní ředitelka všem žákům a zaměstnancům školy poděkovala za úspěšné zvládnutí školního roku, který se nesl v duchu „Rekonstrukce a modernizace objektu základní školy“. Všichni se již těšíme do naší nově opravené budovy školy.

28.06.2019