Vycházka za ptačími budkami

V úterý 11.června nás opět navštívil myslivec pan Bárta. Společně jsme se vydali do lesa, abychom pověsily naše budky. Tři budky jsou umístěny na stromech u hřiště, můžete tedy začít pozorovat, zda si některou z nich nevyhlédl nějaký ptáček. Další čtyři budky budou viset na stromech v okolí školy a školky. Panu Bártovi jsme slíbili další spolupráci a na podzim budeme soutěžit ve sběru kaštanů. Také mu patří velké poděkování za práci, kterou měl při rozmisťování budek.

12.06.2019