Jarní sběr papíru

Ve dnech 15. – 16. května se uskutečnil Jarní sběr papíru. Naši žáci při něm nasbírali 2000 kg starého papíru. Nejlepší ocenění sběrači obdrželi sladkou odměnu a diplom. Děkujeme všem ostatním dětem MŠ, žákům ZŠ a rovněž občanům, kteří se na této akci podíleli. Z výtěžku zakoupíme dětem sladké odměny.

28.05.2019