Výlet dětí z MŠ do Planetária

Dne 15. 5. 2019 jsem s dětmi z mateřské školy vyrazili do Planetária u Ostravy. Děti shlédly pohádku Se zvířátky do vesmíru, ze které se dozvěděly mnoho zajímavostí o vesmíru a hravou formou byly vtáhnuty do děje. Seznámily se s planetami, s hvězdami a se vším, co s vesmírem souvisí. Měli jsme možnost si poslechnout mluvícího robota, který nám zazpíval písničku a ukázal nám, jak umí říkat jazykolamy. Poté jsme si prošli prostory Planetária, kde jsme si prohlédli různé expozice, některé jsme i vyzkoušeli. Pak jsme byli pozváni na tvořivé dílničky, kde si děti měly možnost vyzkoušet konstruování ze stavebnice. Tímto děkujeme zřizovateli, který nám poskytl finanční dotaci a my se mohli této vzdělávací akce zúčastnit.

18.05.2019