Tvořivé dílničky pro maminky

V pátek 3. května se v kulturním domě u příležitosti Dne matek uskutečnilo tvořivé odpoledne určené maminkám našich dětí a žáků. Na úvod děti z mateřské školy zazpívaly písničky o jaru a o maminkách. Poté bylo pro hosty připraveno drobné občerstvení a se svými dětmi mohli vyrobit z korálků motýlkový závěs nebo náramek, z dřevěných špachtlí ubrouskovou technikou obrázek, papírový tulipán a dáreček ze zažehlovacích korálků. Výrobky si děti odnesly ve vlastnoručně potištěném sáčku. Součástí odpoledne byla výstava ptačích budek. Na 18 šikovných tatínků, dědečků a možná i strýčků žáků základní školy vyrobilo úžasné ptačí budky, které budou vyvěšeny v okolí Těškovic. Tímto našim šikovným tvůrcům velice děkujeme za jejich spolupráci, které si velmi vážíme. Věříme, že se všem maminkám i dětem dílničky líbily a že s námi strávily příjemné odpoledne. Poděkování patří pedagogickým i správním zaměstnancům, kteří se na organizaci tvořivého odpoledne podíleli.