Zahájení plaveckého výcviku v Opavě

V pátek 5. 4. 2019 proběhla první lekce PLAVECKÉ ŠKOLY, kterou tradičně absolvují žáci naší základní školy a také předškoláci z mateřské školy.Tentokrát jsme se nevydali do Kravař, ale nově do krytého bazénu v Opavě. Společně nás čeká nyní již devět lekcí, ve kterých by děti měly zvládnout a zdokonalit své plavecké schopnosti a zejména získat kladný vztah k vodě. V dnešní úvodní hodině se žáci základní školy rozdělili do družstev dle jejich plaveckých dovedností a děti z mateřské školy si užily spoustu legrace, vodních her a soutěží s nejrůznějšími sportovními pomůckami. Všem dětem se  plavání velmi líbilo a těší se na další páteční lekci. A jak se jim na dnešní 1. lekci vedlo? Podívejte se….