ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Těškovice, okres Opava, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, §165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: Rozhodnutí o přijetí

05.04.2019