Projektový den s myslivcem

V rámci enviromentální výchovy naši školu navštívil v pátek 25. ledna myslivec p. Bárta.

Nejprve nám povyprávěl o činnosti mysliveckého sdružení v Těškovicích, poté jsme si společně povídali tom, které druhy divoké zvěře žijí v okolí Těškovic, jak přežívá zvěř zimní období  a čím můžeme zvěř a ptactvo přikrmovat. Poté jsme se vydali společně na procházku do lesa, prohlédli jsme si krmelec a poznávali jsme stopy srnek, zajíců nebo veverek. Na závěr jsme si vyzkoušeli odlévání stop ve sněhu.
27.01.2019