ADOPCE DALŠÍHO OHROŽENÉHO ZVÍŘETE ZE ZOO OSTRAVA

Na základě hlasování, které se uskutečnilo dne 7. 1. 2019, se žáci ZŠ, děti MŠ a pedagogický sbor rozhodli adoptovat další vzácné zvíře, kterému hrozí vyhynutí.Jednoznačným favoritem se stala pouštní antilopa – přímorožec beisa.