Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 6. prosince se stala naše škola místem setkání andělů, čertů a Mikuláše. Během tematické výuky se naši žáci dozvěděli zajímavé informace ze života sv. Mikuláše a také zjistili, odkud se vzal zvyk přinášet v předvečer svátku sv. Mikuláše dětem dárky. Na závěr i nám přinesl odměnu v podobě sladkých balíčků. Poděkování také patří mamince od Mikuláše – Janíka, která všem žákům darovala košík sladkostí.

07.12.2018