Mikuláš v MŠ

Středeční dopoledne v MŠ se neslo v duchu mikulášských a čertovských příprav. Děti vyráběly řetězy, anděly, čerty a Mikuláše a s napětím očekávaly jejich odpolední příchod. Na úvod mikulášské besídky jsme s dětmi zazpívali čertovské písně a následoval krátký program s Čertem a Andělem. Děti tančily, poznávaly pohádky, skládaly obrázky a soutěžily. Za odměnu přivolaly Mikuláše, který jim rozdal dárečky a děti mu na závěr zazpívaly píseň. Naše malá kulturní akce končila pohoštěním, vánočním punčem a rodiče si mohli užit předvánoční atmosféru.

07.12.2018