Poděkování

Ředitelka ZŠ a MŠ v Těškovicích touto cestou děkuje rodičům a občanům za aktivní přístup, ochotu a pomoc škole při sběru starého papíru. Získané finanční prostředky z této akce budou použity na nákup odměn a cen žákům ZŠ a dětem MŠ. Ještě jednou vám děkujeme za podporu a vstřícnost, které si velmi vážíme.

Za žáky ZŠ, děti MŠ a pedagogický sbor Mgr. S Jarošová