PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A OBČANŮM

Ředitelka ZŠ a MŠ Těškovice tímto děkuje všem rodičům žáků základní školy, rodičům dětí mateřské školy i ostatním občanům, kteří škole zapůjčili své exponáty z vlastních zahrádek pro účely výstavy DARY PODZIMU. Tato výstava měla u veřejnosti obrovský úspěch, nejen pro nádherné a mnohdy i velmi cenné výpěstky, ale také pro spoustu zajímavých výrobků a množství výtvarných prací našich dětí. Ještě jednou vám všem velmi děkujeme za vstřícnost a spolupráci, které si nesmírně vážíme.

Za pedagogický sbor Mgr. Soňa Jarošová